Trávnica ako synonymum jahody a iné divy Wordu

Autor: Lenka Abelovská | 4.10.2013 o 6:00 | Karma článku: 6,98 | Prečítané:  742x

Nie je uzuálne strečkom zrubiť šinterský foliant zo slov, ktoré (už, príp. ešte?) temer nik nepoužíva, a predsa vám ich počítačová kontrola pravopisu nepodčiarkne, ba softvér vám ich počas písania ponúka ako alternatívu vašej voľby. Znie to vábivo? Tu je môj pokus zostavený zo zoznamu svojráznych synoným, ktorý som si pre zábavu budovala temer štyri roky. Môžete sa pridať!  Ako bonus pripájam svojho Sprievodcu laboratórnym slangom, koncom roku 2005 zostaveného pre čitateľov nášho laboratórneho časopisu, ktorých sme svojím "samizdatom" päť rokov sporadicky zásobovali. Verím, že podobný "prehľad" slangu či argotu by sa dal zostaviť vo väčšine pracovných kolektívov. Novým členom by azda uľahčil orientáciu a po rokoch by všetkým umožnil zaspomínať na spôsob niekdajšieho vyjadrovania.

 

Aby sme nazbierali nadostač prírastov na takýto bakchantský kúsok, netreba ani dulovať v slovníku, ani občakúvať, že nás čajsi frapuje slovo v prehovore akéhosi lingvisticky kaľavného frčkára. Žiadna hrdlačina, žiadna podatá priekorizeň. Stačí pár kliknutí navyše popri písaní všakovakých textov v MS Word a jeho agilný synonymický slovník vyšmára aj pojmy ako vodžgať, zvirgať, agnuštek či slamkahusár. Aká to poľahoba! Ak nebudete nerobotný, akces bude rýchly; nezadlho budete len okáliť na tú fidélnu zátopu pojmov, bakchickú objedzu pre rozbujdošenú dušu. Že akosi skýšenú? To je vec vkusu.

Hej, viem si predstaviť, že môžete škamriť: Čo je to za divnú úľubu? Čo také by ste nadobarili kutraním v synonymickom slovníku? Nemôžete predsa nikdy privoliť, aby sa všetky tie mirakulózne synonymá voľnunko rozčurčali vašimi textami, v akýchkoľvek foliantoch; nik by to nepovažoval za apartné. Máte snáď vyčakúvať na príležitosť, kedy vám nepredvídane padne vhod pojem rázga, chabina, šprndúľ, uprázdnený, dobý, brudný, trušťať, privíňať, bujdošiť, zájedka, spust, agnusok či, chráňbože, budete voliť medzi oplesnený a oplesnetý, splesnený a splesnetý, ... až skončíte pri osobitejšom oplesnivený? Prečo však natoľko utilitaristický prístup, veď ani zbierka obalov od čokolád nie je na to, aby sa do nich zavše zabaľovali čokolády? Ale ktovie, možno by ste občas nechtiačky vpustili nejaké to nové slovíčko do svojho textu a nečakane by mu zvýšilo graciozitu...

Tak či onak, moja empíria rečie, že táto kratochvíľa prináša veľa humorných prekvapení. Ak si popri písaní začnete často pozerať synonymá, vari naďapíte aj na info, čo prekvapivosťou tromfne aj moje "zistenie, že synonymom slova jahoda je trávnica" (zatiaľ čo k onej trávnici slovník vynukuje len pojmy ako song, šansón, spievanka, kuplet, šláger či chorál). (Kto nechápe, o čom tliapem, nech to vo Worde, teda aspoň v Office 2003, skúsi. Kto naopak pozná mne tajomný súvis jahôd s piesňami, nech nelení a vysvetlí ho v komentári pod článkom ;-)!) A keď naschraňujete dostatok materiálu, môžete sa vo feriálnom čase so svojou kolekciou poihrávať a komponovať text obsahujúci všetky jej prvky. Možno pobadáte, že ste samorastlý talent!

Že vás budú pokladať za spochabeného? No a? Prečo zochabiť túto nevinnú zábavku kvôli nežičlivej fľošiacej zlezbe, ktorá by strečky, či hoci len šepmo, pľuhavila vašu záľubu bújať v špľachtanici nevšedných slov? Nebuďte citlivuškár a nemajte zbytočné obavy; väčšina čitateľov bude aj tak iste konciliantná. Tí dolípaví, zadrapovační do vás budú možno ostopäť žďuchať, že nie ste dosť krepký, lebo v tej slovnej čľapkavine máte priveľký prímesok celkom obyčajných pojmov, prípadne že ste dogmatársky, keď obmedzujete svoj zdroj na akýsi MS Word. Nesmiete hneď skľavieť pod ťarchou ich záderčivého prehovoru. Samozrejme, že produkt každej snahy sa dá kritikou zaľahko pošpintať, ba rozatomizovať, priam rozkvákať. No skúste ich ústrojne, čiže organicky, opinkávať. Hlavne nezačnite grobianiť a šprihať, že sú to nemilosrdníci, ukrutníci, rabiáty či, nedajboh, švandry!

Uf, čím sme to ale zakľúčili...

Na posledok musím upomenúť aj tie výrazy zo svojej súpisky (podotýkam pre istotu, že kritériom zaradenia do nej nebolo to, že slovo nepoznám), ktoré som do tohto textu vkĺbiť nedokázala (možno niekto iný si s nimi poradí ;-) ):

citlivec, mľandroš, chudorľavec, seladón, šprndeľ, ľadník, vika, prívet, čungáľ, čapta, čupry, tíšava, primiešanina, sumka, špalier, typus, priekor, protiveň, čliapkanina, ťapkanica, špieť, štárať, šparchať, stokať, durkať, vyčakávať, občakúvať, pripamätať, upamätať, upamätovať, prituľovať, chorieť, vyšmárať, fľočiť, fľochať, zhľadúvať, chrupčať, škamrať, ohlášať sa, brýzgať, proskať, rozvlačovať, apercipovať, vakantný, vzperný, prepiaty, rachotavý, rachotivý, buchotavý, hrmotavý, furtácky, dojedavý, domŕzavý, svedčný, menivý, menlivý, menistý, meňavý

(Ak niektorým nerozumiete, stačí ich prekopírovať do Wordu a pozrieť si ich synonymá (kliknutie pravým tlačidlom myši a v ponuke vybrať Synonymá) - ku všetkým ich však nezobrazuje, hoci ich uvádza ako synonymá iných slov.)

 

Bonus

Nevídanú, nepočúvanú spisovnosť si teraz záujemcovia môžu "kompenzovať" bežne používanou nespisovnosťou. Bežne, avšak iba na špecifickom mieste. Zhruba takto sme hovorili v labáku počas pregraduálneho a doktorandského štúdia... Úryvok z labákového časopisu (na samom konci trochu skrátený kvôli primnohým chýbajúcim kontextom) obsahuje realistický popis jedného zo skutočných laboratórnych postupov, ktorými sa možno dopracovať k vizualizácii kvasinkových mitochondrií pomocou ich značenia istým fluoreskujúcim proteínom. Ktovie, možno niektorých laikov zaujme aj takýto netradičný náhľad do molekulárno-biologickej kuchyne...

__________________

 

Sprievodca laboratórnym slangom

Pre služobne najmladších členov laboratória sme sa rozhodli pripraviť prehľad slangových a iných "špecifických" slov, ktoré by si mali osvojiť, ak chcú všetkým svojim starším kolegom lepšie rozumieť. Keď sme však potom videli, čo sa nazbieralo, dospeli sme k názoru, že nielen najmladší sa tu majú šancu dozvedieť niečo nové...

V duchu moderných metód výučby jazykov nejde o slovníček; výrazy sú zakomponované do ako-tak zmysluplného kontextu, v ktorom by sa mali dať jednak bez "prekladu" pochopiť, jednak efektívnejším spôsobom naučiť.

Lekcia prvá

Pripravte si s nami svietiace mitoše! Plazmid s mtGFP treba najprv natrieskať do baktoší. Pridáme ho k rozmrazeným kompetáčom, prenesieme do kyvety na ľade a ideme si streliť do solárka, keďže sa teraz porátor nachádza tam. Po elpor dáme bune (v eppke s médiom) na hodinku na 37, potom ich frcneme na LBÁčku a hokejkujeme, kým nevsiaknu. Na druhý deň trafomanov zaočkujeme na miniprepy. Po miniprepe (pri ktorom postupujeme podľa Maníka) by sme mali kvôli overeniu izolácie elektroforetiť. Gél nalejeme do saní a manipulujeme s ním opatrne, keďže je v ňom etiďák. Keď ho v tanku pustíme, môžeme ísť napríklad na obed, ale v takom prípade by mal bežať pomaly, aby nám z neho déenka neušla. Ak elfo dopadne dobre, večer zaočkujeme na trafo kvasníc. Na druhý deň preočkujeme z nočného inokula do väčšieho objemu, počkáme, kým nám na trepačke narastú na potrebnú hustotu, zlejeme ich do falkonky, stočíme a postupujeme ďalej podľa protokolu pre TELiACé metódu. Po hítšokovaní a stočení ich frcneme na misku so selektívnou pôdou, rozhokejkujeme a odložíme na 28. Keď nám narastú trafomani, necháme si pár z nich rozrásť a pozrieme sa na ne fluorescenčným mrkvoskopom. Na krycie sklíčko nesmieme zabudnúť kvapnúť inverzný olej. Ak máme šťastie, mitoše kvasníc v mrkvoskope krásne svietia.

Pár všeobecných dobrých rád a upozornení na záver:

S merkapťákom, octovkou a hácéelkou pracujte iba v smradoboxe! Pred púšťaním PRCky sa treba zapísať do zošita pri cykléri! Staré plastové misky vyhoďte do Pandorinej skrinky.

__________________

Pre tých, ktorí by predsa len chceli trošinku viac pochopiť, ešte slovníček:

 

mitoše = mitochondrie

baktoše = baktérie

kompetáče = kompetentné bunky (baktérie schopné prijať plazmid v procese transformácie, v tomto prípade elektroporáciou)

ísť si streliť = ísť vykonať elektroporáciu (nie na sebe, ale na bunkách)

solárko = miestnosť, ktorá sa sterilizuje UV svetlom

porátor = prístroj na elektroporáciu buniek

elpor = elektroporácia

bune = bunky

eppka = plastová skúmavka (bežne s objemom 1,5 ml, ale príp. aj iným), pôvodne značky Eppendorf

37 = 37 °C

LBÁčka = Petriho miska so živnou pôdou pre baktérie zvanou LBA (LB podľa vedcov Luriu a Bertoniho, A je skratka ampicilínu)

hokejkovať = rozotierať sklenenou tyčinkou ohnutou do tvaru hokejky

trafomani = transformanty (transformované bunky)

miniprepy = bežne používaný názov pre izoláciu plazmidu z baktérií v malom objeme

Maník = zbierka najbežnejších protokolov (= postupov) molekulárno-biologických (a pod.) laboratórií, ktorej jedným z autorov je p. Maniatis (a podľa neho sa zvykne občas nazývať)

elektroforetiť = podrobiť vzorku elektroforéze

etiďák = etídiumbromid

déenka = DNA

elfo = elektroforéza

trafo = transformácia

kvasnice = kvasinky

falkonka = plastová centrifugačná kyveta (nádobka), pôvodne značky Falcon

stočiť = sedimentovať centrifugáciou

hítšokovanie = heat shock = teplotný šok (tu: inkubácia pri 42 °C)

mrkvoskop = mikroskop

inverzný olej = imerzný olej

merkapťák = merkaptoetanol = HS-CH2-CH3

octovka = kyselina octová

hácéelka = HCl

smradobox = digestor (laboratórny, na prácu s prchavými príp. toxickými látkami)

PRCka = PCR-ka = PCR = polymerázová reťazová reakcia

cyklér = angl. cycler = prístroj na PCR

Pandorina skrinka = interný názov pre uzatvorenú nádobu na odpad obsahujúci živé mikroorganizmy (čiže obvykle značne páchnuci)

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Žitňanská chce, aby polícia vysvetľovala, prečo nekoná. Poslanci váhajú

Ak vyšetrovatelia či prokuratúra podrobnosti nepovedia, musia to zdôvodniť. Mimovládne organizácie možnosť odmietnutia znepokojila.

DOMOV

Smer opúšťajú nitrianski členovia, nepáčia sa im miestne kšefty

Predseda miestneho klubu vyjadril svoju nespokojnosť, no s ohlasom v strane sa nestretol.

KOMENTÁRE

Zlomí sa charakter Mosta aj pri infozákone?

Žitňanská môže mať s presadením návrhu problém.


Už ste čítali?